Često postavljana pitanja1Da li moram da plaćam održavanje iako ne živim u stanu?
Da, po zakonu održavanje se mora plaćati bez obzira na to da li stanujete u zgradi.
2Ko upravlja novcem koji se mjesečno uplati na žiro račun ulaza?
Novcem isključivo raspolaže upravnik ulaza. Naša obaveza je da javno objavljujemo na šta su utrošena sredstva.
3Da li sav novac (0,20€ po kvadratu) uzima vaša agencija? I šta sve dobijamo za taj novac?
Ne, od cjelokupnog iznosa koji stanari uplate na žiro-račun ulaza samo jedan manji dio ide agenciji. Ostatak ostaje na računu ulaza i služi za razne popravke i investicije u ulazu, po odluci Skupštine stanara. Naša agencija vam pruža usluge higijene, registracije skupštine stanara i administracije, pravne službe, osnovnih popravki, električarskih radova i organizovanja većih popravki (krečenje, fasade, oluci, itd.).
4Može li održavanje da se uplati za nekoliko mjeseci unaprijed?
Naravno. U tom slučaju će na vašem računu biti prikazan negativan iznos koji će se odnositi na pretplatu. Svakog mjeseca će se postepeno smanjivati dok se ne dođe do ponovne potrebe za plaćanjem.
5Od nedavno sam vlasnik stana - šta će biti sa dugom prethodnog vlasnika?
Stari dug opterećuje starog vlasnika. Vi plaćate održavanje ulaza od momenta kad ste upisani u katastru kao vlasnik stambene jedinice. Samo u slučaju nasledja, dug opterećuje novog vlasnika.
6Nisam znao da postoji Skupština stanara, niti sam potpisao da pristajem da plaćam održavanje
Obavještenje o održavanju Skupštine stanara mora biti javno okačeno sa naznačenim datumom, vremenom i mjestom održavanja Skupštine stanara. Niko od stanara ne treba pojedinačno biti obavještavan. Ako na Skupštini prisustvuje više od 50% stanara, sve njene odluke su zakonske. Svi stanari su dužni da poštuju zakonske obaveze o održavanju svoje zgrade. Stanari nigdje ne treba da potpisuju ukoliko je formirana Skupština stanara i, ako je tako odlučeno, treba da plaćaju održavanje jer je to zakon propisao.