Formiranje skupštine stanaraKako bismo Vam uštedjeli vrijeme i poštedjeli Vas napornih administrativnih procedura i čekanja u redovima, vršimo registraciju, odnosno osnivanje skupštine stanara umjesto Vas. Organizujemo savjetodavne sastanke sa stanarima i pružamo pravne savjete u pitanjima od značaja za uredan i bezbjedan život stanara zgrade.Kako funkcioniše upravljanje skupštinom stanara?

Formiranje skupštine etažnih vlasnika

Formiramo skupštinu vlasnika kao organ upravljanja stambenom zgradom, a zatim vršimo usluge upravljanja.

Vršenje poslova upravnika zgrade

Upravnik organizuje naplate, program održavanja zgrade, obezbjeđuje obavljanje hitnih i nužnih radova i vrši druge poslove.

Profesionalna komunikacija sa stanarima

Upravnik obezbjeđuje poštovanje pravila etažnih vlasnika i komunicira sa njima u vezi sa svim pitanjima od interesa.

Evidencija finansija i izvještavanje

Organizuje naplate i prijem uplata u korist računa zgrade, te podnosi skupštini izvještaj o svom radu.

Pozovite nas na : 069 / 555 - 120