odrzavanje ulaza
odrzavanje zgrada
odrzavanje zgrada
odrzavanje zgrada
odrzavanje zgrada

ŠTA SMO RADILI?

Angažovani smo na projektu izgradnje rampe za pristup osoba sa invaliditetom u ulazu broj 7 na Trgu Nikole Kovačevića. Izgradnja i stavljanje u funkciju je trajala 5 radnih dana a sada korisnici ove rampe imaju nesmetan pristup od lifta do izlaza iz zgrade.

Detalji o projektu
Vrsta projekta Izgradnja pristupne rampe
Klijent Trg Nikole Kovačevića
Datum završetka April 2018