agencija za odrzavanje ulaza podgorica
agencija za odrzavanje ulaza podgorica

PRAVNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Da bi upravljanje Vašom zgradom bilo uspješno, na raspolaganju su Vam pravna služba i služba administracije.

PRAVNA SLUŽBA

Naša pravna služba nudi besplatne pravne savjete u vezi sa stanarskim pravima – tumačenje Zakona o svojinsko – pravnim odnosima i Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada.

Poslovni pravne službe uključuju:

 • Komunikacija sa etažnim vlasnicima, lokalnim i državnim organima u ime SEV ili upravnika;
 • Redovno slanje opomena etažnim vlasnicima koji ne izmiruju obaveze minimum tri mjeseca;
 • Priprema i podnošenje predloga za izvršenje (preko advokata) javnom izvršitelju;
 • Zaključivanje Ugovora o priznanju duga sa dužnicima;
 • Sastavljanje interne dokumentacije i izvještaja za zgradu
 • Saradnja sa advokatom radi regulisanja svojinsko-pravnih odnosa nad zemljištem u korist zgrade.

ADMINISTRACIJA I FINANSIJE

Ovaj dio naše agencije je zadužen za besprekorno finansijsko funkcionisanje zgrade i vrši izdavanje računa za tekuće održavanje stanarima u ime zgrade.

Neki od poslova službe administracije i finansija su:

 • Izdavanje računa stanarima u ime zgrade;
 • Knjiženje izvoda;
 • Priprema registracije Skupštine etažnih vlasnika;
 • Komunikacija sa klijentima i nadležnim institucijama (MONSTAT, Agencija za stanovanje, Sekretarijat za komunalne poslove, banke, itd.);
 • Fakturisanje usluga;
 • Priprema finansijskih izvješataja.

NAJČEŠĆA PITANJA

 • Zašto su etažni vlasnici u obavezi da plaćaju račune za redovno održavanje?

  Obaveza plaćanja troškova za redovno održavanje, nužne i hitne radove, propisana je Zakonom o održavanju stambenih zgrada i Zakonom o svojinsko-pravnim odnosima (dio: Etažna svojina). Zgrada, kao pravno lice, izdaje račune za tekući mjesec koji se obračunavaju na sljedeći način: 1 bod po m2 stambenog/poslovnog, odnosno 1/2 boda po m2 nestambenog prostora. Minimalna visina boda je 0,20 eura. Važno je istaći da se radi o korisnim troškovima kako bi se očuvala (ili uvećala) vrijednost nekretnine i cjelokupnog objekta.

 • Da li su etažni vlasnici u obavezi da plaćaju račun za redovno održavanje iako ne koriste nekretninu?

  S obzirom na to da je u pitanju obaveza koja opterećuje samu nekretninu, etažni vlasnici su u obavezi da uredno izmiruju obaveze prema zgradi, propisane Zakonom, bez obzira na to da li koriste nekretninu.

 • Da li se novčana sredstva za troškove održavanja uplaćuju direktno agenciji?

  Novčana sredstva za troškove redovnog održavanja, nužnih i hitnih radova, uplaćuju se na zajednički žiro-račun Skupštine etažnih vlasnika.

CJENOVNIK USLUGA

Izrada ugora od 50€ + PDV