skupstina stanara
kucni red u zgradi

SKUPŠTINA ETAŽNIH VLASNIKA

Kako bismo Vam uštedjeli vrijeme i poštedjeli Vas napornih administrativnih procedura i čekanja u redovima, vršimo registraciju, odnosno osnivanje skupštine stanara umjesto Vas.

Organizujemo savjetodavne sastanke sa stanarima i pružamo pravne savjete u pitanjima od značaja za uredan i bezbjedan život stanara zgrade.

O SKUPŠTINI STANARA

Shodno Zakonu o svojinsko-pravnom odnosu i Zakonu o održavanju stambenih zgrada, vlasnici stanova, poslovnih prostora i garaža obavezni su formirati skupštinu etažnih vlasnika, kao i definisati pravila i obaveze svakog ponaosob kao bi se na adekvatan način upravljalo stambenom zgradom.

Stambenom zgradom upravljaju vlasnici. Vlasnici su dužni da obrazuju organe upravljanja stambenom zgradom. Organi upravljanja stambenom zgradom su skupština (stanara) vlasnika i upravnik.

Kada stambena zgrada ima više posebnih ulaza ili lamela mogu se obrazovati organi upravljanja za svaki ulaz ili lamelu posebno. U stambenoj zgradi u kojoj su obrazovani organi upravljanja, međusobni odnosi vlasnika uređuju se ugovorom.

Skupštinu stanara (vlasnika) mogu formirati 51% vlasnika, ili jedan više od polovine vlasnika. Ukoliko se na prvom sastanku ne pojavi preko 51% vlasnika, skupština se na drugom sastanku formira prostom većinom.

KORACI U FORMIRANJU SKUPŠTINE

Za formiranje organa upravljanja u stambenoj zgradi, nadležnom sekretarijatu lokalne samouprave potrebno je predati sledeće:

Korak 1. Poziv etažnim vlasnicima da prisutvuju konstituisanju Skupštine stanara (vlasnika) sa utvrđenim dnevnim redom (poziv u slobodnoj formi mora biti postavljen na javnom mjestu, minimum 5 dana prije održavanja Skupštine).

Korak 2. Zapisnik sa konstitutivne Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade, ovdje preuzmite primjer Zapisnika.

Korak 3. Odluku o konstituisanju Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade, ovdje preuzmite primjer Odluke.

Korak 4. Odluku o imenovanju predsjednika Skupštine stambene zgrade, ovdje preuzmite primjer Odluke.

Korak 5. Odluku o imenovanju upravnika stambene zgrade, ovdje preuzmite primjer Odluke.

Korak 6. Ugovor o međusobnim odnosima između Skupštine etažnih vlasnika i Upravnika stambene zgrade, ovdje preuzmite primjer Ugovora.

Korak 7. Odluku o izradi pečata, ovdje preuzmite primjer Odluke. Nakon čega se pristupa izradi pečata. Prilikom izrade pečata, neophodno je firmi za izradu pečata predati kopiju Odluku o konstituisanju Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade, kao i original na uvid.

Korak 8. Odluku o usvajanju pravila o međusobnim odnosima etažnih vlasnika, ovdje preuzmite primjer Odluke.

Korak 9. Pravila o međusobnim odnosima etažnih vlasnika, ovdje preuzmite primjer Pravila.

Korak 10. Odluku o otvaranju računa u banci, ovdje preuzmite primjer Odluke.

Korak 11. List nepokretnosti stambene zgrade. Uzima se u Upravi za nekretnine (katastar).

Korak 12. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o registraciji Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade (dobija se u kancelariji nadležnog sekretarijata lokalne samouprave).

Korak 13. Ispunjenu prijavu Zavoda za statistiku C.G. ( Monstat ), za razvrstavanje po djelatnosti jedinice razvrstavanja. Ovdje preuzmite Prijavu o razvrstavanju (Obrazac RJR-1).

Korak 14. Uplaćenu taksu u iznosu od 5,00 €, na žiro račun: 832-3161-26, korisnik: Budžet Crne Gore, svrha: Registracija Skupštine stanara.

Kompletnu dokumentaciju neophodno je ovjeriti pečatom i potpisom upravnika stambene zgrade.

Nakon dobijanja uvjerenja o registraciji Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade kao i riješenja Zavoda za statistiku CG – Monstat, pristupa se otvaranju računa u banci, prilikom čega se prilažu kopije uvjerenja o registraciji Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade, Odluka o otvaranju računa u banci kao i riješenje Zavoda za statistiku CG – Monstat.

Shodno članu 16. Zakona o održavanju stambenih zgrada, troškovi održavanja, mogu biti određeni shodno potrebama stanara ali ne smiju ići ispod zakonskog minimuma koji iznosi 1 bod za m2 neto stambene ili neto površine poslovnog prostora, odnosno 0,5 boda za m2 neto površine nestambenog prostora koji čine: zajednička potkrovlja, perionice, sušionice, hodnici, holovi, podrumi, garaže i garažna mjesta. Vrijednost boda, koja ne može biti manja od 0,2 €, utvrđuje skupština etažnih vlasnika.

(asistent.me)

NAJČEŠĆA PITANJA

  • Koliko stanara je potrebno da bi se formirala Skupština?

    Skupštinu stanara (vlasnika) može formirati 51% vlasnika, ili jedan više od polovine. Ukoliko se na prvom sastanku ne pojavi preko 51% vlasnika, skupština se na drugom sastanku formira prostom većinom.

  • Zašto je u mom ulazu cijena boda za održavanje veća od 0.2€/m2 kada je to propisano Zakonom?

    Zakon propisuje minimalnu cijenu boda od 0.2€/m2, a Skupština stanara može da izglasa da ta cijena bude veća. To se uglavnom dešava kako bi se brže prikupila sredstva za određenu investiciju a cijena se nakon toga, odlukom Skupštine stanara, može vratiti na 0.2€/m2.

  • Koliko vremena je potrebno da se završi proces registracije Skupštine stanara?

    U zavisnosti od efikasnosti rada lokalnih službi, Skupština stanara se registruje između 10 i 20 dana.

CJENOVNIK USLUGA

Proces registracije SEV 50€
(uključuje izradu pečata i takse)